Анализи

Во рамките на проектот на „Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно Собрание“ Граѓанската асоцијација МОСТ денес го објави вториот извештај од набљудувањето на работата на Собранието на РМ. Предмет на извештајот е конститутивната седница на Собранието, односно анализа на говорите на пратениците и анализа на начинот на кој претседавачот со конститутивната седница ја водел истата.

Повеќе...

Целта на проектот “Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно Собрание” е подобрување на работата на Собранието преку вклучување на граѓаните во информирана дебата за улогата на Собранието и изборните реформи.

Повеќе...

Во периодот помеѓу 2010 и 2015 година 7.613 граѓани кои претходно живееле во општина надвор од рамките на град Скопје се преселиле во една од десетте општини која припаѓа на градот.

Повеќе...

Бракот е со закон уредена заедница на живот на маж и жена во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството.

Повеќе...

Населението во Република Македонија старее и се случува депопулација.

Повеќе...

Преселба или миграција претставува движење или преселување на населението, од едно во друго место.

Повеќе...
Scroll to top