Печати

Вкупниот број на изградени станови во Македонија во период од 2005 – 2014 година се зголемил од 5.010 на 5.356, или за 6,9%.

 

Анализата е изработена од Борислав Павловски од невладината Центар за демократски развој и интеграција

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите