Печати

Според податоците добиени од Државниот завод за статистика, вкупната површина засадена со лозја, во хектари во Македонија, во период од 2007 до 2015 година се зголемил од 21.312 на 22.918, или за 7,5%.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите