Вкупниот број на деца во градинките во периодот 2007-2015 бележи константен пораст и се зголемил од 20.564 деца во 2007-ма, на 32.490 деца во 2015-та, или за 58%

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите

Share
Scroll to top