Печати

Имиграцијата и емиграцијата, односно доселувањето и отселувањето се појави кои имаат значајно влијание врз општествениот живот и планирањето на социјалните политики.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите