Печати

Во Република Македонија од 2007 до 2015 година, може да се каже дека производството на градинарски растенија е одлично, со самиот факт дека оваа држава е земјоделска земја.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите