Печати

Во Република Македонија во периодот од 2007 до 2015 година осудени се вкупно 90.494 сторители на кривични дела.

 

Анализата е изработена од Локално

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите