Во Македонија во периодот од јануари до октомври 2016 година умреле 206 новороденчиња, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика.

Анализата е изработена од А1он

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите

Извор: Платформа за родова еднаквост

Share
Scroll to top