Низ општините во Република Македонија во последните 10 години се регистрирани вкупно 6 847 489 туристи.

 

Анализата е изработена од А1он

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите

Share
Scroll to top