Печати

Република Македонија се простира на површина од 2 543 200 хектари.

Анализата е изработена од Ана Велковска, студент на Економскиот факултет Скопје, при Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите