Печати

Во периодот помеѓу 2007 и 2015 година, најголема површина земја од територијата на државата била засеана со пченица, проследена од јачменот и пченката.

 

Анализата е изработена од A1он

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите