Печати

Анализата на вработени според школска подготовка во Република Македонија од 2007 – 2014 годиина ќе биде поделена на 4 дел со оглед на тоа дека ќе бидат опфатени 17 различни области на работење. Ова е првата анализа на 5 различни дејности.

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите