Печати

Во целокупниот Бруто домашен производ (БДП) на Македонија за 2015 год., земјоделието учествува со 9,96%.

Анализата е изработена од Филип Ѓурчиновски, новинар на Локално

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите