Населението во Република Македонија старее и се случува депопулација.

Анализата е изработена од Филип Ѓурчиновски, новинар на Локално

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите

Share
Scroll to top