Целта на проектот “Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно Собрание” е подобрување на работата на Собранието преку вклучување на граѓаните во информирана дебата за улогата на Собранието и изборните реформи.

Извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ

Методологија

Резиме

Share
Scroll to top