Во рамките на проектот на „Вклучени граѓани за одговорно и транспарентно Собрание“ Граѓанската асоцијација МОСТ денес го објави вториот извештај од набљудувањето на работата на Собранието на РМ. Предмет на извештајот е конститутивната седница на Собранието, односно анализа на говорите на пратениците и анализа на начинот на кој претседавачот со конститутивната седница ја водел истата.

Втор Извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ (30.12.2016 - 31.05.2017)

Резиме

Инфографик1

Инфографик2

 

Share
Scroll to top