Анализи

 

МОЖНОСТИ ИМА, НО ВО ПРАКСА ТЕШКО СЕ РЕАЛИЗИРААТ

Референдум е облик на непосредна демократија, односно  облик на  непосредно учество на граѓаните во вршење на државната власт и донесување политички одлуки. По пат на референдум граѓаните се изјаснуваат (непосредно и тајно) дали се за или против одреден закон, акт, политичка или друга одлука кои се веќе донесени или нивното носење се планира. 

Повеќе...

Според податоците од Државниот завод за статистика вкупниот број на население во 2015 година е 2 529 329. Процентуалната застапеност на мажи е 50,2%, а на жени 49,8%.

Повеќе...

Во Република Македонија во периодот од 2007 до 2015 година осудени се вкупно 90.494 сторители на кривични дела.

Повеќе...

Оризопроизводителството опфаќа 4 % вкупните површини од житни култури во Македонија. Оризопроизводителството е стационирано во Кочани, Виница, Чешиново-Облешево и Карбинци.

Повеќе...

Младите Охриѓани кои се иселени во Скопје, но и надвор од границите на нашата држава, како причини за заминувањето од родниот град  ги наведуваат: неможноста за вработување според професијата, малите плати, економските и социјалните причини, како и ниските примања кои не овозможуваат нормален и достоинствен живот. 

Повеќе...

Згрижувањето на деца од предучилишна возраст е дел од дејностите од областа на социјалната заштита кои се во надлежност на општина Струга.

Повеќе...
Scroll to top