Анализи

Во Република Македонија, производството на сончоглед во тони во периодот 2007-2014 година бележи раст, додека во 2015 г. има пад за 9%.

Повеќе...

Според податоците, во 2007 во Р Македонија имало 9 155 км локални патишта а во 2014 имало 9 513 км локални патишта.

Повеќе...

Во Република Македонија, вкупниот број на изградени мостови во период од 2007-2014 има осцилации.

Повеќе...

Имиграцијата и емиграцијата, односно доселувањето и отселувањето се појави кои имаат значајно влијание врз општествениот живот и планирањето на социјалните политики.

Повеќе...

Вкупниот број на новороденчиња во Република Македонија за периодот 2008-2015 бележи пад. Бројот на новороденчиња во 2008 бил 29.251, а во 2015 родени се 23,075 бебиња, или 6176 бебиња помалку.

Повеќе...

Вкупниот број на деца во градинките во периодот 2007-2015 бележи константен пораст и се зголемил од 20.564 деца во 2007-ма, на 32.490 деца во 2015-та, или за 58%

Повеќе...
Scroll to top