Анализи

Според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на инвестициите во основни средства во Република Македонија во 2014 година изнесува 123 115 милиони денари.

Повеќе...

Од вкупниот број издадени решенија во 2015 година, 62% се одобренија за високоградби, 14% се одобренија за нискоградби и 24% се одобренија за реконструкции.

Повеќе...

На територијата на Република Македонија училишното ѕвонче го означи почетокот на учебната 2015 година во вкупно 132 средни училишта на територијата на 47 општини.

Повеќе...

Република Македонија се простира на површина од 2 543 200 хектари.

Повеќе...

Низ општините во Република Македонија во последните 10 години се регистрирани вкупно 6 847 489 туристи.

Повеќе...

Во Македонија во периодот од јануари до октомври 2016 година умреле 206 новороденчиња, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика.

Повеќе...
Scroll to top