Новости

Меѓународниот ден Право да Знаеш започна да се одбележува на 28 Септември 2002 година, кога оранизациите за слобода на информации од целиот свет се собраа во Софија, Бугарија, и ја создадоа Мрежата за застапување за слобода на информации, глобална коалиција која работи за промовирање на правото на пристап до информации за сите луѓе како и придобивките од отворени, транспарентни и одговорни влади.

Членовите на мрежата одлучија да го одбележат 28 Септември како начина да се споделат идеи, стратегии и успешни приказни за развојот на слободата на информациите и вистинско транспарентно владеење во земјите. 

Во 2015 година, Генералното Собрание на УНЕСКО го прогласи 28 Септември како "Меѓународен ден за универзален пристап до информации". 

Граѓанската асоцијација МОСТ почнувајќи од 2012 започна да го имплементира проектот „Право да знаеш“.

„Право да знаеш“ е проект кој има за цел да ги прикаже промените во Република Македонија преку истражување и споредување на тие промени во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) во текот на одреден временски период. Интернет страната користи демографски, изборни, социо-економски и специфични податоци за единиците на локалната самоуправа, кои се прибрани и прикажани како што е објаснето во Методологијата на прибирање и прикажување на податоците.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во октомври 2016 година изнесува 69 412, а бројот на ноќевањата изнесува 155 719.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, прометот во трговијата на големо по производи во 2015 година изнесува 164 260 717 илјади денари

Повеќе...

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) во третото тримесечје од 2016 година изнесува 2.4%. 

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во октомври 2016 се издадени 291 одобрение за градење што е за 10.7% помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Повеќе...
Scroll to top