Според денеска објавените индекси на прометот во секторот трговија на мало, освен трговија со горива во септември 2016 година, во споредба со септември лани, има номинално зголемување за 15,6 проценти, а реално за 15,5 отсто.

Прометот во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун во септември 2016 година, во споредба со септември лани бележи номинално зголемување за 13,3 проценти, а реално за 13,8 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика.

Во секторот трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво во септември 2016 година, во споредба со септември лани се бележи номинално зголемување за 17,6 проценти, а реално за 17,6 отсто.

Според денеска објавените индекси на прометот во секторот трговија на мало, освен трговија со горива во септември 2016 година, во споредба со септември лани има номинално зголемување за 15,6 проценти, а реално за 15,5 отсто.

Извор: Телеграф

Share
Scroll to top