Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година, индивидуални сопственици извршиле градежни работи во вредност од 9 167 540 илјади денари.

Во текот на 2015 година се градени вкупно 2 022 објекта и завршени се вкупно 2 473 станови со вкупна површина од 261 771 м2, од коишто 155 се станови во викенд-куќи со вкупна површина од 12 524 м2.

Просечната корисна површина на завршените станови е 105.9 м2.

По региони, најмногу се градело во Скопскиот регион, потоа во Полошкиот, во Југозападниот итн.

Извор: Државен завод за статистика

Share
Scroll to top