Според податоците на Државниот завод за статистика, на крајот од 2010 година се регистрирани 5 646 станови во државна сопственост што претставува намалување за 11 станови во однос на претходната година. Вкупната површина на становите е 284 739 м2, а просечната површина изнесува 50.4 м2.

Извор: Државен завод за статистика

Share
Scroll to top