Печати

Според податоците на Државниот завод за статистика, најголема бруто-домашна потрошувачка на електрична енергија од 881 907 MWh и вкупна потребна енергија од 28.946 мил.nm3 на природен гас e забележана во јануари 2014 година.

Извор: Државен завод за статистика