Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2016 година, во Република Македонија, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 541 800 МWh електрична енергија, 18.265 мил.нм3 природен гас, 385 272 тони јаглен и 112 029 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 74.8% во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96.8% од вкупната потрошувачка на јаглени се употребени за производство на електрична енергија.

Извор: Државен завод за статистика

Share
Scroll to top