Печати

Индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се наменети за преиспитување или мониторирање на трошоците направени од градежните претпријатија при изведувањето на процесот на изградба на нови објекти за индивидуално домување. Главни корисници на податоците за индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се градежните претпријатија, кои се повикуваат на движењето на трошоците во градежништвото во калкулациите при склучувањето на градежните договори.

Во третото тримесечје од 2016 година, во споредба со третото тримесечје од 2015 година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се пониски за 2.3%, трошоците за материјали се пониски за 5.5%, а трошоците за вработените се повисоки за 5.9%.

Во третото тримесечје од 2016 година, во споредба со второто тримесечје од 2016 година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се пониски за 0.2%, трошоците за материјали се пониски за 1.3%, а трошоците за вработените се повисоки за 2.5%.