Новости

Кога последен пат сте купиле нови чизми или капут? Колку можете да си дозволите ручек или вечера во ресторан, барем еднаш неделно? Бевте ли на годишен одмор годинава?

Повеќе...

Според најновите податоци на Државниот завод за статистика во последното тромесечје за 2016 фрапантно е намален бројот на патници во железничкиот сообраќај за 46,6% во споредба со идентичниот период лани.

Повеќе...

Намалување на природниот прираст на населението во споредба со претходните години регистрираше Државниот завод за статистика во третото тримесечје.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во третото тримесечје од 2016 година, во споредба со истиот период од претходната година, е зголемен за 2.4% и изнесува 6 298 живородени деца.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2016 година, во однос на истото тримесечје од 2015 година, во патниот патнички превоз, бројот на превезените патници е намален за 7.9%, во железничкиот превоз за 46.6%, во градско-приградскиот превоз е на ниво од претходната година, додека бројот на превезените патници во воздухопловниот превоз е зголемен за 5.2%.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2016 година, во Република Македонија, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 541 800 МWh електрична енергија, 18.265 мил.нм3 природен гас, 385 272 тони јаглен и 112 029 тони нафтени продукти.

Повеќе...
Scroll to top