Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика, најголемо учество во бруто-домашниот производ на Република Македонија, во 2014 година, има Скопскиот регион со 42.8%, додека, пак, најмало учество има Североисточниот регион со 5.0%.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во септември 2016 година, во однос на септември 2015 година, изнесува 101.0.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во септември 2016 година, во однос на септември 2015 година, изнесува 100.8.

Повеќе...

Според последната процена на населението на Државниот завод за статистика (состојба на 31.12.2015), во Република Македонија има 2.071.278 жители, а според структурата по пол 50,1% се мажи, а 49,9% се жени.

Повеќе...

Во септември годинава се издадени 297 одобренија за  градење во земјава, според податоците на Државниот завод за статистика. 

Повеќе...

Оптимистички тренд забележа статистика во поглед на браковите во земајва. Според податоците на Државниот завод за статистика лани во Македонија биле склучени 14.186 илјади бракови што споредено со бројот на склучените бракови во текот на минатата 2014 година е зголемен за 2,7 отсто и е забележано намалување на бројот на разводите.

Повеќе...
Scroll to top