Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во октомври 2016 година, во споредба со септември 2016 година, остана на исто ниво.

Повеќе...

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во 2015 година, во рамките на структурните деловни статистики се анализирани 54 431 деловен субјект со 368 067 вработени лица, во кои е остварен вкупен промет од 1 064 967 милиони денари и e создадена додадена вредност од 227 704 милиони денари.

Во однос на претходната година, прометот е зголемен за 5.2%, а додадената вредност за 6.8%. Во просек, новосоздадената вредност по вработен во 2015 година изнесува 618 илјади денари, додека најголема додадена вредност по вработен е создадена во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (2027 илјади денари).

Најголем број од претпријатијата припаѓаат на секторот Трговија на големо и на мало (41.8%), со 25.5% од вкупниот број на вработени и реализирани 42.4% од вкупниот промет. Како втор по значење, секторот Преработувачка индустрија учествува сo 13.5% од претпријатијата, 30.3% од вработените и 26.1% од вкупниот промет.

Во вкупната додадена вредност, пресметана според факторот на трошок, најголемо учество имаат претпријатијата од секторот Преработувачка индустрија (25.9%) и секторот Трговија на големо и на мало (23.5%).

Во однос на големината, во 2015 година преовладуваат микропретпријатијата со помалку од 10 вработени (90.5%). Со ангажирани 32.5% од вкупно вработените, тие имаат создадено 22.0% од вкупната додадена вредност. Од друга страна, во големите претпријатија (0.3%) се ангажирани 25.8% од вкупниот број на вработени, со остварени 35.3% од вкупната додадена вредност во рамките на деловниот сектор.

Извор: Државен завод за статистика

Стартува откупот на тутонот во нова неизвесна сезона за тутунарите кои се надеваат дека годинава ќе добијат повисоки цени за жолтото злато и дека ќе биде ценет нивниот вложен труд, а и родот оваа година сметаат дека е поквалитетен, па така добар дел од производството ќе се пласира во високите класи.

Повеќе...

Оптимистички тренд забележа статистика во поглед на браковите во земјaва.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на склучените бракови во текот на минатата 2015 година, во споредба со претходната 2014 година, е зголемен за 2,7 отсто и изнесувал 14.186 склучени бракови, а лани е забележено и незначително но сепак намалување на бројот на разводите.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари-септември 2016 година, вкупната вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 2 669 372 илјади денари што е за 27.2% помалку во споредба со истиот период од претходната година.

Повеќе...
Scroll to top