Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во август 2016 година изнесува 156 763, а бројот на ноќевањата изнесува 694 641.


Бројот на туристите во август 2016 година, во однос на август 2015 година, е намален за 7.2%, а бројот на ноќевањата е намален за 3.9%.


Бројот на домашните туристи во август 2016 година, во однос на август 2015 година, е намален за 4.5%, а бројот на странските туристи е намален за 10.9%.


Бројот на ноќевањата на домашните туристи во август 2016 година, во однос на август 2015 година, е намален за 0.7%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е намален за 13.8%.


Во периодот јануари-август 2016 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 4.1% и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 3.5%, а кај странските има зголемување за 4.5%.


Во периодот јануари-август 2016 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 1.8% и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 2.4%, а кај странските има зголемување за 0.8%.

Извор: Државен завод за статистика

Share
Scroll to top