Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика, најголема бруто-домашна потрошувачка на електрична енергија од 881 907 MWh и вкупна потребна енергија од 28.946 мил.nm3 на природен гас e забележана во јануари 2014 година.

Извор: Државен завод за статистика

Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2016, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се пониски за 0.5% на месечно ниво, а за 2.0% на годишно ниво.

Повеќе...

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври 2016 година е непроменет во однос на претходниот месец и изнесува 16,9 проценти, а во однос на октомври 2015 година е зголемен за 4.7 процентни поени. 

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата во септември 2016 година, во однос на септември 2015 година, изнесува 110.1.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2016, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се пониски за 0.2% на месечно ниво, а за 1.0% на годишно ниво.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2016 година, откупот и продажбата на земјоделски производи се зголемени за 1.2% во однос на истиот период од претходната година. 

Повеќе...
Scroll to top