Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во јуни 2015 година, во однос на претходниот месец, изнесува 100.0, а индексот на цените на мало 99.7.