Според податоците од Државниот завод за статистика вкупниот број на население во 2015 година е 2 529 329. Процентуалната застапеност на мажи е 50,2%, а на жени 49,8%.

Анализата е изработена од Ана Велковска, студент на Економскиот факултет Скопје, при Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"

Податоците се превземени од Државниот завод за статистика

Содржината на оваа анализа е одговорност на МОСТ и не ги одразува секогаш погледите и ставовите на донаторите

Share

Youtube Видео

Општини со најголем буџет    

Повеќе видеа »

Facebook

 

Анализи

 

Анализи на објавените податоци на порталот

Повеќе анализи »

Вести

 

     Новости             

Повеќе »

Останати Анализи

 

Анализи од други граѓански организации

Повеќе »

Scroll to top