Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во третото тримесечје од 2016 година, во споредба со истиот период од претходната година, е зголемен за 2.4% и изнесува 6 298 живородени деца.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2016 година, во однос на истото тримесечје од 2015 година, во патниот патнички превоз, бројот на превезените патници е намален за 7.9%, во железничкиот превоз за 46.6%, во градско-приградскиот превоз е на ниво од претходната година, додека бројот на превезените патници во воздухопловниот превоз е зголемен за 5.2%.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2016 година, во Република Македонија, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 541 800 МWh електрична енергија, 18.265 мил.нм3 природен гас, 385 272 тони јаглен и 112 029 тони нафтени продукти.

Повеќе...

Youtube Видео

Општини со најголем буџет    

Повеќе видеа »

Facebook

 

Анализи

 

Анализи на објавените податоци на порталот

Повеќе анализи »

Вести

 

     Новости             

Повеќе »

Останати Анализи

 

Анализи од други граѓански организации

Повеќе »

Scroll to top