Новости

Според податоците на Државниот завод за статистика , во III тримесечје од 2016 година активното население во Република Македонија брои 949 944 лица од кои вработени се 727 985, а 221 959 лица се невработени. 
Стапката на активност во овој период е 56.6, стапката на вработеност е 43.4, додека стапката на невработеност изнесува 23.4.

Извор: Државен завод за статистика

Според податоците на Државниот завод за статистика, во сезоната 2015/2016 година, вкупниот број на прикажани претстави во професионалните театри е зголемен за 9.5%, а бројот на посетителите е намален за 1.4% во однос на сезоната 2014/2015 година.

Повеќе...

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот и индексот на цените на мало во ноември 2016 година, во однос на претходниот месец, изнесува 99.8.

Повеќе...

Youtube Видео

Општини со најголем буџет    

Повеќе видеа »

Facebook

 

Анализи

 

Анализи на објавените податоци на порталот

Повеќе анализи »

Вести

 

     Новости             

Повеќе »

Останати Анализи

 

Анализи од други граѓански организации

Повеќе »

Scroll to top