Në kuadër të Projektit: “Qytetarë të përfshirë për një Kuvend të përgjegjshëm dhe transparent”, Asociacioni Qytetar MOST sot e publikoi Raportin e Dytë për Monitorimin e Punës së Kuvendit të RM. Objekt i këtij Raporti është Seanca Konstituive e Kuvendit, përkatësisht analiza e fjalimeve të deputetëve dhe analiza e mënyrës me të cilën kryesuesi i Seancës Konstituive e ka udhëhequr të njëjtën.  

U PROMOVUA RAPORTI I DYTË PËR MONITORIMIN E PUNËS SË KUVENDIT (30.12.2016 - 31.05.2017)

Përmbledhje

Infographic1

Infographic2

 

Share

Youtube video

 Komunat me buxhet më të lartë në vend

Më shumë video »

Facebook

 

Analizë

 

Analiza e të dhënave të publikuara në portal

Më shumë analzi »

Lajm

 

    "Të drejtë për të ditur" LAJM      

Më shumë »

Analizë tjera

 

Analiza nga organizata të tjera qytetare

Më shumë »

Scroll to top