Analizë

Në kuadër të Projektit: “Qytetarë të përfshirë për një Kuvend të përgjegjshëm dhe transparent”, Asociacioni Qytetar MOST sot e publikoi Raportin e Dytë për Monitorimin e Punës së Kuvendit të RM. Objekt i këtij Raporti është Seanca Konstituive e Kuvendit, përkatësisht analiza e fjalimeve të deputetëve dhe analiza e mënyrës me të cilën kryesuesi i Seancës Konstituive e ka udhëhequr të njëjtën.  

Leggi tutto...

Qëllimi i projektit “Qytetarë të përfshirë për një Kuvend të hapur dhe transparent” është përmirësimi i punës së Kuvendit përmes përfshirjes së qytetarëve në debate informative për rolin e Kuvendit dhe reformat zgjedhore. 

Leggi tutto...

Imigracioni dhe emigracioni janë dukuri që kanë ndikim të rëndësishëm në jetën shoqërore dhe planifikimin e politikave sociale.

Leggi tutto...

Sipas Entit Shtetëror të Statistikave, vlera e investimeve në mjete themelore në Republikën e Maqedonisë në vitin 2014 është 123 115 milionë denarë.

Leggi tutto...

Gjatë dekadës së fundit janë vënë re ndryshime të shpejta në rrjedhat e migrimit në, nga dhe përmes shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Leggi tutto...

Në territorin e Republikës së Maqedonisë zilja e shkollës e ka shënuar fillimin e vitit shkollor 2015 në gjithsej 132 shkolla të mesme në territorin e 47 komunave.

Leggi tutto...
Scroll to top