Stampa

Numri i martesave të lidhura në Republikën e Maqedonisë në periudhën 2008-2015 oscilon, por në përgjithësi ka trend të rënies.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve