Stampa

Numri i përgjithshëm i fëmijëve në kopshtet në periudhën 2007-2015 shënon rritje konstante dhe ai është rritur prej 20.564 fëmijë në 2007-ën, në 32.490 fëmijë në 2015-ën, ose me 58%.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve