Në Republikën e Maqedonisë, prodhimi i lulediellit në tonë në periudhën 2007-2014 shënon rritje, ndërsa në vitin 2015 shënon rënie për 9%.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve

Share
Scroll to top