Në periudhën prej vitit 2007 deri në vitin 2015 janë regjistruar gjithsej 10.196 vepra penale të kryera nga persona të mitur.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve

Share
Scroll to top