Imigracioni dhe emigracioni janë dukuri që kanë ndikim të rëndësishëm në jetën shoqërore dhe planifikimin e politikave sociale.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve

Share
Scroll to top