Analiza e të punësuarve sipas nivelit arsimor në Republikën e Maqedonisë nga viti 2007 - 2014 do të jetë e ndarë në 4 pjesë, duke e patur parasysh faktin që do të mbulohen 17 fusha të ndryshme të operimit. Kjo është analiza e parë për 5 fusha të ndryshme.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve

Share
Scroll to top