Stampa

Analiza e të punësuarve sipas nivelit arsimor në Republikën e Maqedonisë nga viti 2007 - 2014 do të jetë e ndarë në 4 pjesë, duke e patur parasysh faktin që do të mbulohen 17 fusha të ndryshme të operimit. Kjo është analiza e dytë për 4 fusha të reja, si pjesë e dytë.

Të dhënat janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave

Përmbajtja e kësaj analize është përgjegjësi e MOST dhe nuk i pasqyron domosdosshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e donatorëve