Qëllimi i projektit “Qytetarë të përfshirë për një Kuvend të hapur dhe transparent” është përmirësimi i punës së Kuvendit përmes përfshirjes së qytetarëve në debate informative për rolin e Kuvendit dhe reformat zgjedhore. 

Raport nga Indeksi i përgjegjësisë, transparencës dhe produktivitet të Kuvendit të RM-së

Metodologjija

Përmbledhje

Share
Scroll to top