Stampa

Në kuadër të Projektit: “Qytetarë të përfshirë për një Kuvend të përgjegjshëm dhe transparent”, Asociacioni Qytetar MOST sot e publikoi Raportin e Dytë për Monitorimin e Punës së Kuvendit të RM. Objekt i këtij Raporti është Seanca Konstituive e Kuvendit, përkatësisht analiza e fjalimeve të deputetëve dhe analiza e mënyrës me të cilën kryesuesi i Seancës Konstituive e ka udhëhequr të njëjtën.  

U PROMOVUA RAPORTI I DYTË PËR MONITORIMIN E PUNËS SË KUVENDIT (30.12.2016 - 31.05.2017)

Përmbledhje

Infographic1

Infographic2